Edu

Courses & Workshops

Pro-Dux believes in musical education for everyone and provides a growing variety of workshops and courses on different levels.

Pro-Dux Jeugd Coaching (NL)

Uitgangspunt

- Werken aan eigen identiteit.
- Op een prettige manier je vinden in je omgeving.
- Respect voor jezelf en anderen.

Pro-Dux Jeugd Coaching helpt jongeren in het ontwikkelen van zelfdiscipline. Hierdoor leren jongeren orde en structuur aanbrengen in hun activiteiten.
De nadruk ligt op het ontwikkelen van hun talenten. Dit wordt bereikt door het leren van nieuwe vaardigheden die op hun beurt weer helpen in verdere ontwikkeling en groei.

Voor wie is Pro-Dux Jeugd Coaching?

- Jongeren vanaf 11 t/m 21 jr.;
- Jongeren met aansluitingsproblemen;
- Schoolverzuimers;
- Jongeren met een diagnose ADD, ADHD, PPD-NOS.

Hoe werkt Pro-Dux Jeugd Coaching?

De Coach stelt voor de kandidaat een doelenpakket op. Dit doelenpakket wordt samengesteld in samenwerking met de kandidaat en begeleidende partijen; ouders, docenten, huisarts, regievoerder etc.
Het doelenpakket anticipeert en sluit aan op de vraag naar hulp die er is voor de kandidaat.
Kandidaten krijgen begeleidng in groepen of op individuele basis; afhankelijk van de nodige aanpak.

De Training

Tijdens de contacturen worden afspraken gemaakt met de kandidaat. Hierbij wordt ook huiswerk meegegeven. Elk contactuur begint met het bespreken van het huiswerk.
De rest van de tijd zal aandacht besteed worden aan oefeningen. Deze oefeningen zijn gericht op het ontwikkelen van kwaliteiten. Hierbij valt te denken aan: gesprekken, reflectie, geluidnabootsing, muziek.

Waar staat Pro-Dux Jeugd Coaching voor?

- Discretie;
- Flexibiliteit;
- Duidelijk traject; met begin en eind datum;
- Aanpassing van zorg/begeleiding op elk moment in het traject;
- Doelen Analyse & Eind Rapport.
 

De Coach

Harvey Mercera. Jarenlang deskundige op het gebied van professionele begeleiding van jongeren. Dit heeft hij op verschillende manieren in verschillende landen gedaan. Zijn roeping ligt op dit moment in het noorden van Nederland. Bij verschillende organisaties wordt hij uitgenodigd om trainingen te geven.